Седемте Рилски езера

Залез над Седемте Рилски езера, гледани от Езерния връх