Мальовишки гледки

Изглед от вр. Мальовица към Еленино езеро, Орловец, Злия зъб, Купените и всички върхове чак до Мусала.