Други

За прашец в лавандулата

Селимийе джамия, Одрин, Турция

Антонов Ан-30, Български ВВС

Някъде над покрайнините на София

Празник на Св. Харалампий – покровител на пчеларите и меда

Река Искър до Карлуково

Полето с макове

Между три планини

The Dark Hedges, Northern Ireland

The Dark Hedges, Northern Ireland

Остров в небето

Моста при село Лисиците, яз. Студен Кладенец

Над Тракийската низина в чб

Над Тракийската низина

Лавандула в Казанлъшкото поле

Остров Света Анастасия

Залез над Добруджа

Залез над бургаските солници