Снимки с етикет „върхове“

Заслон Кончето, Пирин

Зимен изгрев от Мусала

Скакавците, Рила

Изгрев над Рила

Мусаленски залез

Северно сияние над Рамберг, Лофотен

Сутрин край Фредванг, Лофотен

Veinestinden, Lofoten islands

Северно сияние над Рамберг, Лофотен

Мостовете до Фредванг, острови Лофотен

Слоевете на планината

Maja Gruk e Hapt, Prokletije, Albania

Долината Валбона, Проклетия, Албания

Зима в района на 7-те езера

Застинало време

Рилска приказка

Над морето от облаци

Зелени рид и Мальовица

Шар планина, Косово

Maja e Koljaet, Проклетия, Албания

Maja Kokervhake, Проклетия, Албания

Maja Kokervhake, Maja e Kolajet, Buni Jezerce, Проклетия, Албания

Долината Валбона, Проклетия, Албания

Пътеките на Южна Рила