Рибно езеро и Харамията

Панорама на Рибно езеро и вр. Харамията, снимани от хижа 7-те Рилски езера.