Звезди и следи

Следи от преминаващи автомобили под Млечния път, някъде в Родопите