Страшното езеро, Рила

Залез в района на Страшното езеро, Рила