вр. Вихрен и карстовото било на Пирин

изглед от вр. Синаница