Път към звездите

Пътя към яз. Калин на фона на Млечния път и светлните на град Рила